ตารางการบิน

WINTER SCHEDULE
Effective : 01 – 30 NOVEMBER 2015

All times are local time

Day

Flight No. Dep.    flight-departure-md

Arr.     flight-departure-md

1, 2, 5, 6, 7

O8 6619 15.15 19.15

3

O8 6619

14.40

18.40

4 O8 6619 07.55

11.55

Day

Flight No. Dep.    flight-departure-md

Arr.     flight-departure-md

1, 2, 5, 6, 7

O8 6620 20.15 22.15

3

O8 6620

19.40

21.40

4 O8 6620 13.00

15.00

Day

Flight No. Dep.    flight-departure-md

Arr.     flight-departure-md

Daily

O8 801 17.00 22.00

Day

Flight No. Dep.    flight-departure-md

Arr.     flight-departure-md

Daily

O8 802 23.00 02.00 +1

Day

Flight No. Dep.    flight-departure-md

Arr.     flight-departure-md

Daily

O8 821 00.50 04.50

 

REMARK : O8 821 & O8 822 ON 01 ‐ 10 NOVEMBER 2015 (NOT OPERATE)

Day

Flight No. Dep.    flight-departure-md

Arr.     flight-departure-md

Daily

O8 822 05.50 07.50

 

REMARK : O8 821 & O8 822 ON 01 ‐ 10 NOVEMBER 2015 (NOT OPERATE)

* 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday

For more information Contact : Siam Air Transportation Co.,Ltd
Commercial Dept. Tel: 02-150-1371  Fax : 02-150-1372
E-mail : marketing@siamair.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*