สยามแอร์

บริษัท สยามแอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนเพื่อทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ปี พ.ศ.2553

สายการบินสยามแอร์ มุ่งเน้นบริการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานที่ตั้งบริษัท ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ

 ปัจจุบันสายการบินสยามแอร์ บินตรงสู่ 6 ที่หมาย จากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองไปยัง ฮ่องกง ,เจิ้งโจว ,กวางโจว ,ฉางซา ,มาเก๊า (ประเทศจีน) และ สิงคโปร์

ในปี 2016 สยามแอร์ เพิ่มศักยภาพในการขยายเส้นทางบินเพิ่มขึ้น 1 ที่หมาย จาก ดอนเมือง – ไทเป

ในปี 2017 เพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของสยามแอร์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงมีแผนขยายเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งเส้นทางบินอื่นๆ ในอนาคต ด้วยฝูงบิน โบอิ้ง 737-300 จำนวน 2 ลำ และ โบอิ้ง 737-800 จำนวน 2 ลำ ทั้งนี้จะสามารถเพิ่มขึ้นถึง 12 ลำ ภายในปี 2017 ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*