เส้นทางการบิน

ปัจจุบันสายการบินสยามแอร์ บินตรงสู่ 6 ที่หมาย จากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองไปยัง ฮ่องกง ,เจิ้งโจว กวางโจว มาเก๊า ฉางซา ในประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์

แล้วยังคงมีการขยายเส้นทางบินอื่นๆ ในอนาคตนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*